ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-11-2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 90460/33372 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΝΠΔΔ “Χορηγούμε άδεια λειτουργίας στο ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ. ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΗ στα Μελίσσια Δήμου Πεντέλης, που βρίσκεται επί των οδών Κ.Τσιμπρικίδη 4-6, Τ.Κ. 15127 Μελίσσια Δήμου Πεντέλης δυνάμει του από 3-11-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας…