ΤΑ 49 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση (19/2017) του Σώματος στις 1/8/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα Αμαρουσίου (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών 2ης,3ης και 4ης Συνεδρίασης έτους 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση ή μη της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: “Υποβολή προς έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016”

2. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017

3. Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ τρίμηνου οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Αμαρουσίου

4. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (υποθ.Μπόνη Ιωάννη)

5. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (υπόθεση: ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΙΝΤΙΡΙΚΟΥ)

6. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (υπόθεση: ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ)

7. Διαγραφή οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτών (υπόθεση: ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)

8. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτής. (υπόθεση: ΒΑΜΒΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

9. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαίωμα χρήσης Οστεοφυλακείου (υποθ.Κίντζαλη Αναστασία)

10. Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος από παράβαση Κ.Ο.Κ” (Υπόθεση: HIDAR HIDAR του ZAKRIA)

11. Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος από παράβαση Κ.Ο.Κ (Υπόθεση: ΠΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)

12. Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος από παράβαση Κ.Ο.Κ (Υπόθεση: ΛΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

13. Έκδοση παραχωρητηρίων εξοφλημένων κτιστών ατομικών οστεοθηκών (υποθ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ)

14. Επιστροφή κτιστών ατομικών οστεοθηκών στο Δήμο και εκ νέου παραχώρηση τους (υποθ. Αικατερίνη Αρνόκουρου)

15. Έγκριση περιέλευσης στο Δήμο οικογενειακών τάφων και εκ νέου παραχώρηση χρήσης αυτών

16. Απόδοση ποσών από τις Σχολικές Επιτροπές στον Δήμο Αμαρουσίου ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σχετικών με τους λογαριασμούς ρεύματος των παροχών των σχολείων για τους μήνες Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο έτους 2016

17. Απόδοση ποσών από τις Σχολικές Επιτροπές στον Δήμο Αμαρουσίου ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σχετικών με τους λογαριασμούς ρεύματος των παροχών των σχολείων για τους μήνες Ιανουάριο-Μάρτιο έτους 2017

18. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Διανοίξεις οδών – Κατασκευή κρασπεδορείθρων – πεζοδρομίων”

19. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Υλοποίηση πράξης εφαρμογής στις περιοχές Σωρός – Ν. Μαρούσι”

20. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Διαδρομές ζωής – πνοή περιβάλλοντος στο Μαρούσι”

21. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ”

22. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ”

23. Έγκριση ή μη 2ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ»

24. Εγκριση ή μη 3ης παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου “Απορροή όμβριων υδάτων περιοχής Στουντίου Α”

25. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου “ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”

26. Έγκριση της θέσης για την τοποθέτηση βιοκλιματικών στοιχείων στο Κέντρο της πόλης

27. Λήψη απόφασης επί της με αρ. πρωτ. 30319/30-06-2017 ένστασης της σύμπραξης των γραφείων μελετών Γ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ – Δ. ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ – Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ κατά της υπ’ αρ. πρωτ. 27345/2017 πρόσκλησης (άρθρο 31 του Ν. 3316/2005) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων που αφορά την ολοκλήρωση της μελέτης “ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ – ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΑΠΦΟΥΣ”

28. Έγκριση 4ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) της μελέτης “Σύνταξη προγράμματος συστηματικής υλοποίησης του Γ.Π.Σ. Αμαρουσίου-Τοπογραφική αποτύπωση σε κλίμακα 1:500 με επίγειες μεθόδους, Πολεοδομική μελέτη επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αμαρουσίου και πράξη εφαρμογής”

29. Έγκριση η μη της διοργάνωσης εκδήλωσης του18ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ, με τίτλο: “ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ” (ΣΠΑΘΑΡΕΙΑ 2017)

30. Έγκριση η μη της διοργάνωσης εκδήλωσης με τίτλο “Θεατρική Παιδαγωγία” και ανάθεσης αυτής

31. Έγκριση ή μη ανάθεσης Μίσθωσης Ψηφιακής Μηχανής Προβολής για τη λειτουργία του Δημοτικού Κινηματογράφου “ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ”

32. Έγκριση ή μη ανάθεσης για την προμήθεια πυροτεχνημάτων για τις εκδηλώσεις του Δήμου

33. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο μίσθωσης μηχανημάτων για αποφράξεις αγωγών ομβρίων υδάτων, ακαθάρτων κ.λ.π.

34. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Αμαρουσίου με ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό και με τη διαδικασία της συμφωνίας – πλαίσιο του Ν. 4412/2016

35. Έγκριση ή μη έκδοσης-εκτύπωσης λευκώματος με τίτλο “Κριτικό οδοιπορικό στον χώρο και στο χρόνο της Σχολής Αναβρύτων”

36. Έγκριση ή μη επανέκδοσης ιστορικού λευκώματος ΓΑΙΑ ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ στα αγγλικά και στα ελληνικά και της αντίστοιχης μελέτης και απευθείας ανάθεσης (με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) στον αρχικό οικονομικό φορέα, επ’ονόματι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΕΠΕ της υπηρεσίας με τίτλο “Επανέκδοση ιστορικού λευκώματος ΓΑΙΑ ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ στα αγγλικά και στα ελληνικά”

37. Έγκριση ή μη, τροποποίησης σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο “Εργασίες αναγόμωσης & επισκευής πυροσβεστήρων” λόγω απορρόφησης της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία “ΠΥΡ ΠΑΝ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓ.ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ” από την εταιρεία “SALE PRODUCT STATE SPS μ.ΙΚΕ”

38. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017 (Δαπάνες προμήθειας πυροτεχνημάτων, κλπ)

39. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017

40. Χορήγηση ή μη αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για συμμετοχή στη θρησκευτική εμποροπανήγυρη της Κοιμήσεως Θεοτόκου στις 14 και 15 Αυγούστου 2017

41. Παραχώρηση απορριματοφόρου οχήματος στο Δήμο ΙΘΑΚΗΣ

42. Παραχώρηση απορριματοφόρου οχήματος στο Δήμο ΑΙΓΙΝΑΣ

43. Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης και έγκριση όρων αυτής

44. Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως (υποθ.Θεοδώρας Σερέτη)

45. Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως (υποθ.Βάιου Γιώρα)

46. Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Τεχνολογίας & Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου (ΚΕΤΕΔΑ)

47. Έγκριση ή μη της 49/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Τροποποίηση σχεδίου στην ιδιοκτησία “Βογιατζή και ΒΟΣΤΑΝΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ” εντός του Ο.Τ.387 επί της οδού Τερπάνδρου στην περιοχή “ΝΕΑ ΛΕΣΒΟΣ” του Δήμου μας, μετά από δικαστική απόφαση”

48. Έγκριση ή μη της 50/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Τροποποίηση σχεδίου λόγω άρσης απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Σταμάτη στην περιοχή “Παράδεισος Αμαρουσίου”

49. Έγκριση ή μη της 52/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ΠΕ Ψαλιδίου μετά την 1592/2016 απόφαση ΣτΕ”

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΑΧΝΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *