Η ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021, με τη δεύτερη (ειδική) να έχει ως πρώτο θέμα την ψήφιση του Προϋπολογισμού για το 2022. Και οι δυο γίνονται με τηλεδιάσκεψη.

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021, με τη δεύτερη (ειδική) να έχει ως πρώτο θέμα την ψήφιση του Προϋπολογισμού για το 2022. Και οι δυο γίνονται με τηλεδιάσκεψη.

23η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου – 22α Δεκεμβρίου 2021

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, την 22α Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
 1. Έγκριση του πρακτικού με αρ. 6/2021 της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής βρεφών – νηπίων και επαναξιολόγησης τροφείων για τη μείωση ή μη τροφείων σε νήπιο Τμήματος της Προσχολικής Αγωγής, κατόπιν σχετικού αιτήματος του γονέα.
 1. Έγκριση του πρακτικού με αρ. 7/2021 της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής βρεφών – νηπίων και επαναξιολόγησης τροφείων για τις διαγραφές βρεφών και νηπίων από τα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου, κατόπιν σχετικών αιτημάτων των γονέων, σχολικού έτους 2021 – 2022.
 1. Έγκριση του πρακτικού με αρ. 8/2021 της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής βρεφών – νηπίων και επαναξιολόγησης τροφείων για τις συμπληρωματικές εγγραφές βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου, σχολικού έτους 2021 – 2022 (Ε’ Επιλογή).
 1. Έγκριση του πρακτικού με αρ. 9/2021 της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής βρεφών – νηπίων και επαναξιολόγησης τροφείων για την επανεξέταση της απαλλαγής ή μη τροφείων σε νήπιο Τμήματος της Προσχολικής Αγωγής, κατόπιν σχετικού αιτήματος του γονέα.
 1. Αποτίμηση σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας που δεν έχουν χορηγηθεί στους εργαζόμενους του Δήμου μας ως προς την παροχή φρέσκου γάλακτος.
 1. Δωρεάν παραχώρηση δημοτικών χώρων (κοινόχρηστοι χώροι – δημοτικές αίθουσες).
 1. Έγκριση σκοπιμότητας ανανέωσης της σύμβασης για πληρωμή τελών διοδίων με την εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.» για τη διέλευση των οχημάτων του Δήμου Χαλανδρίου από την Αττική Οδό για το έτος 2022.
 1. Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ιδιοκτητών και προσδιορισμός αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 1/2005 Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή Πάτημα ΙΙ του Δήμου Χαλανδρίου στο Ο.Τ. 1 για την ιδιοκτησία με Κ.Α. 0205017.
 1. Άδεια κοπής επικίνδυνου δένδρου.
 1. Άδεια κοπής επικίνδυνων δένδρων.
 1. Ψήφισμα αλληλεγγύης στον δημοσιογράφο Γιώργη Χρήστου και στους Γρηγόρη Καλομοίρη και Μίλτο Αλικαρίδη.
 1. Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2022.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ

3η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί σε ειδική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, την 22α Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ψήφιση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022.
 1. Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Έτους 2022.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *