ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ: Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής για υπόγειο πάρκινγκ στην πλατεία Ν. Πεντέλης, υπογείωση δικτύου κ.ά.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης της 2ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης της 2ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Καλείστε στην 2η/2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης στις 31 του μηνός Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και κατά τις προβλέψεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α’ 136) και της αρ. 374/2022 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΦΦ46ΜΤΛ6-Φ75), επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισμός Μελών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών – ανοικτών- άνω-κάτω των ορίων έτους 2023 .

2. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής, διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με θέμα «Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών και δημιουργία νέας παιδικής χαράς στον Δήμο Πεντέλης Α.Μ. 63/2022 Τ.Υ. συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 447.660,83€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) Αρ. Μελ. 63/2022 Τ.Υ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. Χρηματοδήτηση: Ίδιοι Πόροι.

3. Έγκριση πρακτικών 1ο και 2ο επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με θέμα «Σύμβουλος επικοινωνίας και help desk για τους πολίτες» στο πλαίσιο του έργου: « Υπογείωση Εναέριων Δικτύων Μέσης (Ονομαστική Τάση Λειτουργίας 20.000V) και Χαμηλής Τάσης (Ονομαστική Τάση Λειτουργίας 400V) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πεντέλης και όμορων δήμων» Α.Μ. 62/2022 Τ.Υ και κατακύρωση αποτελέσματος.

4. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο ««Μελέτη για την ωρίμανση του έργου «Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης με ανάπλαση της πλατείας και των οδικών τμημάτων που την περικλείουν».

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1. Μητροπούλου Γεωργία

2. Τσουχνικάς Ηλίας

3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης

4. Κολιός Μιχαήλ

5. Μαρκαντώνη Φωτεινή

6. Μπούσουλα – Χάνου Αρχοντία

7. Παλαιοδήμος Άγγελος

8. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης

Αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1. Βιλιώτης Ηλίας

2. Κρανιώτης Παναγιώτης

3. Μακρής Λουκάς

4. Τόλιος Νικόλαος

 

Κοινοποίηση:

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης κ. Λαζή – Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα.

• Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Πεντέλης:

➢ Μελισσίων, κ. Δροσάτος Νικόλαος

➢ Νέας Πεντέλης, κ. Μιχελακάκης Εμμανουήλ

➢ Πεντέλης, κ. Ξάφης Σπυρίδων

• Επικεφαλής μη εκπροσωπούμενων Συνδυασμών:

➢ «ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΖΙ» κ. Κοντουλάκος Ελευθέριος

➢ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» κ. Κωνσταντάς Σπυρίδων

➢ «ΠΕΝΤΕΛΗΘΕΝ» κ. Κατσικογιάννης Γεώργιος

• Γενικός Γραμματέας Δήμου Πεντέλης κ. Καρβουνάκης Γεώργιος

• Διευθύνσεις Δήμου Πεντέλης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *