ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 176 ΕΥΡΩ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Πεντέλης προκηρύσσει θέση Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων.

Η προκήρυξη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- Ν.Π.Δ.Δ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7 & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ
1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ.: 210 6095155

Μελίσσια 6/2/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Πεντέλης προκηρύσσει θέση Εθελοντή
Σχολικού Τροχονόμου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων έχοντας υπ όψη:
1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 ΑΤ23.3.1999).
2. Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α?/14.3.2000).
3. Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ’/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β?/19.9.97) (η παρ.
αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13716.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β?/29.10.1997)).
4. Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.
5. Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα
με την οποία: Η επιλογή του Σχολικού τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής
μονάδας από επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 1. Το Διευθυντή της σχολικής
μονάδας, ως Πρόεδρο 2. Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, 3. Τον Πρόεδρο του
Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

Για τους ενδιαφερόμενους ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:
• Να είναι ηλικίας 18-65 ετών
• Να είναι κάτοικοι Δήμου Πεντέλης
• Να είναι σωματικά ικανοί

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση ενδιαφέροντος
2. Φωτοτυπία ταυτότητας
3. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας.

Άτομα με προηγούμενη εμπειρία και γνωρίζοντες το περιβάλλον του σχολείου θα
προτιμηθούν.
1. Οι ώρες απασχόλησης είναι από τις 7.45 μέχρι τις 8.20 το πρωί και από τις 13.45
μέχρι τις 14.15 το μεσημέρι.
2. Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών
προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο
τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.
3. Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία
αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική
επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
4. Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
5. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή
πινακίδα “STOP” και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και
οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα,
ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση “ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ”. Το γιλέκο και
οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.
6. Οι ενδιαφερόμενοι ,θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο της Σχολικής
Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης –Ν.Π.Δ.Δ. Δ/νση:
Υψηλάντη & Παναγούλη Μελίσσια 1ος όροφος μέχρι την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου
2019 και ώρα 11.30. Τηλ. 210 6096930.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *