ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΔΩΡΕΑΝ) ΣΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ- Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει τον 6ο Αγώνα Δρόμου Ρεματιάς Χαλανδρίου που θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017.

Γενικά:
ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Πρόκειται για αγώνα δρόμου 10χλμ
και αγώνες 5χλμ & 1000μ (παιδικό) με αφετηρία και τερματισμό την κεντρική πλατεία Χαλανδρίου.
Στη μεγάλη διαδρομή οι συμμετέχοντες δρομείς ξεκινούν από την Κεντρική Πλατεία (Ελευθερωτών- Αγίου Νικολάου) και τρέχουν μια κυκλική διαδρομή συνολικής απόστασης 5χλμ για δύο (2) φορές.
Οι συμμετέχοντες δρομείς των 5 χιλιομέτρων θα τρέξουν την κυκλική διαδρομή μια φορά.
Κατά μήκος της διαδρομής οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Παραρεμάτια ζώνη και να θαυμάσουν την ομορφιά της.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Κυριακή 8/10/2017
ΩΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ:

09:00     10χλμ. Ανδρών – Γυναικών
10:30     5 χλμ. Ανδρών – Γυναικών
11:20   1000μ. Παιδικός Αγώνας Δρόμου
ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΓΩΝΑΣ 10χλμ: Ενενήντα (90’) λεπτά (πέραν αυτού του
ορίου, οι δρομείς τρέχουν χωρίς την υποστήριξη της διοργάνωσης)
ΑΓΩΝΑΣ 5χλμ: Πενήντα (50’) λεπτά (πέραν αυτού του ορίου, οι δρομείς τρέχουν χωρίς την υποστήριξη της διοργάνωσης)
ΤΟΠΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ & ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Κεντρική Πλατεία Χαλανδρίου (Ελευθερωτών).
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δωρεάν
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ
Δηλώσεις Συμμετοχής:
1.Μέσω συμπλήρωσης ηλεκτρονικής φόρμας, στην σελίδα
www.runningreece.com/el/halandri-2017 είτε
2. μέσω χειρόγραφης αίτησης, την οποία θα καταθέσετε σ
την γραμματεία του Αθλητικού Κέντρου «Ν.Πέρκιζας» (Λ.Πεντέλης 146-Χαλάνδρι).
Οι Δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να κατατεθούν έως και την
Πέμπτη 5/10/2017 και ώρα 14:00.
Οποιαδήποτε δήλωση συμμετοχής υποβληθεί πέραν της ανωτέρΩ ημερομηνίας δεν θα θεωρείται έγκυρη.
Δηλώσεις συμμετοχής την ημέρα του αγώνα δεν θα γίνονται δεκτές.
Για τον παιδικό αγώνα 1000μ.οι δηλώσεις συμμετοχής
θα γίνονται δεκτές ως και το Σάββατο 7/10/2017 και ώρα 14:00.
Η αίτηση για την δήλωση συμμετοχής (για όλους τουςαγώνες), θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του αγώνα http://agonasrematiashalandriou.wordpress.com
στην καρτέλα Εγγραφές, καθώς επίσης στην γραμματεία του Αθλητικού Κέντρου «Ν.Πέρκιζας» (Λ.Πεντέλης 146-Χαλάνδρι).
Μετά την έγκυρη εγγραφή θα αποστέλλεται απαντητικό email από τη γραμματεία της διοργανώτριας αρχής για κάθε αίτηση συμμετοχής που έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά.
Για όσους καταθέσουν χειρόγραφη αίτηση η επιβεβαίωση
θα γίνεται τηλεφωνικά.
Έγκυρες εγγραφές θεωρούνται αυτές που οι αιτήσεις
τους έχουν κατατεθεί εντός του ως άνω χρονικού ορίου.
Δεν επιτρέπεται η δήλωση περισσότερων της μιας διαδρομής.
Παρακαλούμε τους φίλους δρομείς να συμπληρώνουν όλα
τα στοιχεία που αναγράφονται στις αιτήσεις για να διευκολύνεται το έργο της διοργανώτριας αρχής.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Χαλανδρίου στα τηλέφωνα 210-6819350 και 210-6856410, e-mail:
agonasrematiashalandriou@halandri.gr
Δικαίωμα Συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα των 10χλμ έχουν όλοι οι Άνδρες και Γυναίκες γεννημένοι έως το 2002.
Στον αγώνα των 5χλμ δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Άνδρες και Γυναίκες γεννημένοι έως το 2005.
Για τον παιδικό αγώνα 1000μ, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα παιδιά είναι γεννημένα από 2006 έως και 2011.
Σε περίπτωση που ο/η δρομέας είναι κάτω των 18 ετών η
δήλωση συμμετοχής πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον γονέα /κηδεμόνα.
Θεωρείται απαραίτητο να τονισθεί ότι όλοι οι δρομείς ανεξαρτήτου ηλικίας θα πρέπει πρόσφατα να έχουν εξεταστεί από εξειδικευμένο
Ιατρό διότι αγωνίζονται με δική τους αποκλειστικά ευθύνη-γονέων/κηδεμόνων.
Διανομή Αθλητικού Υλικού:
Η διανομή του αθλητικού υλικού (νούμερο συμμετοχής, ηλεκτρονικός μετρητής <chip>) θα γίνεται την Παρασκευή 6/10/2017 από 16:00 έως 20:00 και το Σάββατο 7/10/2017 από 10:00 έως 18:00 στην Κεντρική Πλατεία του Χαλανδρίου σε ειδικό χώρο διαμορφωμένο από την διοργανώτρια αρχή.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Το αθλητικό υλικό δεν θα δίνεται την ημέρα του αγώνα.
Η Διοργανώτρια Αρχή για την ημέρα του Αγώνα έχει προβλέψει ειδικό χώρο φύλαξης του ιματισμού των δρομέων.
Κανονισμοί:
Απαγορεύεται κάθε παράκαμψη και συντόμευση της διαδρομής. Επιπλέον, απαιτείται η αλληλοκατανόηση και εξυπηρέτηση των δρομέων μεταξύ τους, τόσο πριν όσο και μετά τον αγώνα, ιδιαίτερα όμως κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Μεμονωμένοι δρομείς αλλά και ομάδες δρομέων οφείλουν
να σέβονται τους υπόλοιπους συναθλητές τους, να μην αλληλοεμποδίζονται στην προσπάθειάτους και να μην εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.
Τροποποίηση Διαδρομών και Κανονισμών- Διαδικασιών:
Χρονομέτρηση-Αριθμός Συμμετοχής:
Ο Αγώνας Δρόμου Ρεματιάς Χαλανδρίου (10χλμ και 5χλμ) θα υποστηρίζεται από σύστημα Ηλεκτρονικής Χρονομέτρησης.
Όλοι οι δρομείς πρέπει να αγωνιστούν, με τον Αριθμό συμμετοχής
τοποθετημένο σε εμφανές σημείο στην ενδυμασία τους.
Ο Παιδικός Αγώνας 1000 μέτρων δεν θα υποστηρίζεται από ηλεκτρονικήχρονομέτρηση.
Υγειονομική Κάλυψη:
Οι δρομείς που θα λάβουν μέρος στον Αγώνα, οφείλουν να υποβληθούν σε πλήρη ιατρικό έλεγχο πριν τη συμμετοχή τους, με προσωπική τους ευθύνη.
Την ημέρα του αγώνα, θα υπάρχει υγειονομική κάλυψη στον χώρο της Εκκίνησης- Τερματισμού και σε όλο το μήκος των διαδρο
μών από Γιατρούς –Νοσηλευτές και Εθελοντές Διασώστες.
Σήμανση Διαδρομής:
Σε όλο το μήκος της Μεγάλης και της Μικρής Αγωνιστι
κής διαδρομής ανά Χίλια Μέτρα, θα υπάρχει σχετική ένδειξη από την διοργανώτρια αρχή, που θα δηλώνει την διανυθείσα χιλιομετρική απόσταση, καθώς και την σωστή πορεία της διαδρομής. Επιπλέον της σήμανσης, θα υπάρχει προσωπικό σε κομβικά
σημεία του Αγώνα που θα ενημερώνει τους δρομείς και θα καταγράφει τα “περάσματα” τους (Σταθμοί Ελέγχου).
Σταθμοί Τροφοδοσίας-Απορρίμματα:
Θα παρέχεται στους δρομείς του Αγώνα εμφιαλωμένο νερό, μπάρες
δημητριακών και μπανάνες στο χώρο της Εκκίνησης –Τερματισμού.
Στον Αγώνα των 10χλμ θα υπάρξει ενδιάμεσος σταθμός υποστήριξης, με εμφιαλωμένο νερό.
Στο μέσο της διαδρομής του Αγώνα των 5χλμ, θα λειτουργήσει σταθμός υποστήριξης με εμφιαλωμένο νερό.
Για περισσότερες πληροφορίες ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *