ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Με σημερινή ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει 16.910.000 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας:

“ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού ύψους 16.910.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 σε
Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄) «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές
διατάξεις», όπως ισχύουν.
3. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) σχετικά με τη σύσταση και μετονομασία Υπουργείων.
4. To Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) περί διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
5. Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2018 και αφορούν στους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.
6. Το υπ’ αριθμ. 2364/23-03-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αναφορικά με
την πρόταση κατανομής πιστώσεων σε Δήμους για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2018.
7. Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό
16.910.000,00 € σε Δήμους για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών”.

Σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής των ποσών οι Δήμοι της… γειτονιάς μας παίρνουν:

Ο Δήμος Αμαρουσίου 18.000 ευρώ

Ο Δήμος Βριλησσίων 22.600 ευρώ

Ο Δήμος Πεντέλης 75.000 ευρώ

Ο Δήμος Χαλανδρίου 20.000 ευρώ

Για να δείτε τη χρηματοδότηση αναλυτικά για κάθε Δήμο της χώρας ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *