ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ, ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Κ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 8 Φεβρουαρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 1835
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΡΟΣ
Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 4η/2019 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα
συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, την 13/2/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30
μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
«Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών των ανταποδοτικών
υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων για το έτος 2019» (Εισηγητής: Δ/νση
Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος
Βαφειάδης)

ΘΕΜΑ 2ο
Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού του Δήμου Βριλησσίων
για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2019» (Εισηγητής: Δ/νση
Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος
Βαφειάδης)

ΘΕΜΑ 3ο
Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός
Δήμου Βριλησσίων» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

ΘΕΜΑ 4ο
«Λήψη Απόφασης για την εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων
Προϋπολογισμού, που αφορούν σε παροχή νομικών υπηρεσιών, οικονομικού
έτους 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203, του Ν.4555/2018.»
(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

ΘΕΜΑ 5ο
«Λήψη Απόφασης για την εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων
Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 203, του Ν.4555/2018 για τη συμμετοχή του Δήμου στην 3η Διεθνή
Έκθεση Verde.tec 2019» (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολ. Προστασίας-Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Αλέξιος Μαυραγάνης)

ΘΕΜΑ 6ο
«Συμμετοχή σε συνέδριο που διοργανώνει ο Δήμος Λαρισαίων & η
Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ’ από 15 Φεβρουαρίου έως και 16 Φεβρουαρίου 2019 με θέμα:
«ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ»-Εξειδίκευση
Πίστωσης (Εισηγητής: Γραφείο Δημάρχου)

ΘΕΜΑ 7ο
«Συμμετοχή σε συνέδριο που διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση
Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης το οποίο πραγματοποιείται στο
Δήμο Αλμωπίας – Λουτρά Πόζαρ από 15 Φεβρουαρίου έως και 16 Φεβρουαρίου
2019 με θέμα: «Πολιτισμός – Αθλητισμός: Αναπτυξιακά Πρότυπα Πόλεων &
Ποιότητα Ζωής» -Εξειδίκευση Πίστωσης (Εισηγητής: Γραφείο Δημάρχου)

ΘΕΜΑ 8ο
«Υποβολή- Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του
Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2018 του Δήμου Βριλησσίων για το
Δ’ τρίμηνο (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βριλησσίων- Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

ΘΕΜΑ 9ο
«Διαγραφή οφειλής ύψους 1.427,44€ από βεβαιωμένους
χρηματικούς καταλόγους» (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

ΘΕΜΑ 10ο
«Διαγραφή των υπ’αριθμ. 949,950,955,956,957,958,959 χρηματικών
καταλόγων συνολικού ποσού 20.746,61€ της οφειλέτριας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε
(Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

ΘΕΜΑ 11ο
«Διαγραφή οφειλής ύψους 680,96€ από βεβαιωμένο χρηματικό
κατάλογο (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

ΘΕΜΑ 12ο
Διαγραφή οφειλής ύψους 37,18€ από βεβαιωμένους χρηματικούς
καταλόγους (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

ΘΕΜΑ 13ο
Εισήγηση Δημάρχου για μείωση λογαριασμών ύδρευσης στα
συνήθη επίπεδα» (Εισηγητής: Γραφείο Δημάρχου)

ΘΕΜΑ 14ο
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 12/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
με θέμα: «Λήψη Απόφασης για τον Καθορισμό Κοινόχρηστων Χώρων
Διαθέσιμων προς κατάληψη για το έτος 2019 λόγω ακύρωσης της αριθμ.
208/2018 ΑΔΣ» καθώς δεν υπήρχε η απαραίτητη, σύμφωνα με το άρθρο 79 του
Ν.3463/2006, απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 15ο
Λήψη Νέας Απόφασης για τον Καθορισμό Κοινόχρηστων Χώρων
Διαθέσιμων προς κατάληψη για το έτος 2019 λόγω ακύρωσης της αριθμ.
208/2018 ΑΔΣ και έλλειψης της απαραίτητης, σύμφωνα με το άρθρο 79 του
Ν.3463/2006, απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου κατά τη λήψη της ΑΔΣ 12/2019.

Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *