ΒΟΥΛΑ ΑΡΣΕΝΗ: “ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΛΕΙΝ ΤΟ ΣΙΓΑΝ, ΚΥΡΙΕ ΙΩΑΝΝΙΔΗ”

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ…

“Μετά την ανακοίνωση του πρώην Δημάρχου κ. Ιωαννίδη, και προς αποφυγή δημιουργίας έστω και της παραμικρής ανησυχίας, ενημερώνουμε τους γονείς των παιδιών των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας ότι:

  1. το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων τηρείται καθημερινά από τους υπευθύνους κάθε Παιδικού μας Σταθμού
  2. η ποιότητα των τροφίμων επίσης διασφαλίζεται:
  • με τις τεχνικές προδιαγραφές ως αυτές αναφέρονται στην σχετική Μελέτη Προμήθειας Τροφίμων καθώς και στην σχετική σύμβαση, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις πιστοποιήσεις της Ε.Ε., τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και τις οποίες πρέπει να πληρούν οι προμηθευτές
  • στα πρωτόκολλα παραλαβής τωντροφίμων της αρμόδιας επιτροπής και στην δυνατότητα αυτής να απορρίψει προμηθευόμενα είδη που παρουσιάζουν απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές

Απαντώντας στον κ. Ιωαννίδη έχουμε να σημειώσουμε τα εξής:

Ουδέποτε υπήρξαν «συνεχείς και έντονες παρατηρήσεις και καταγγελίες προς την πρόεδρο του Κοινωνικού Οργανισμού». Δεν έχει πρωτοκολληθεί καμία σχετική «καταγγελία» ούτε έχει αναφερθεί ποτέ στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

Όπως αναφέρουμε και παραπάνω το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων τηρείται καθημερινά από τους υπευθύνους κάθε Παιδικού μας Σταθμού οι οποίοι έχουν αποδείξει επανειλημμένως ότι προτεραιότητά τους είναι η ασφάλεια και η υγιεινή των παιδιών.

Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που υπήρχαν κατά τα προηγούμενα έτη – ακόμα και επί δημαρχίας του κ. Ιωαννίδη – αφορούσαν στην επανεκπαίδευση του προσωπικού για την ορθή τήρηση των σχετικών διαδικασιών καθώς και στην διενέργεια δύο εσωτερικών επιθεωρήσεων σε κάθε σταθμό χωρίς ποτέ να δοθεί οποιοδήποτε πιστοποιητικό όπως υποστηρίζει ο κ. Ιωαννίδης. Επίσης οι συμβάσεις αυτές συνάπτονταν έτος παρά έτος (υπάρχουν συμβάσεις για τα έτη 2011, 2013 και 2015, ενώ για τα έτη 2012 και 2014 δεν έγιναν αντίστοιχες).

Όπως θα έπρεπε να γνωρίζει ο κ. Ιωαννίδης, το 2008 – επί δημαρχίας του – συντάχθηκε το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΔΑΤ) το οποίο περιγράφει το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας που καλύπτει τις απαιτήσεις του ISO 22000:2005 (HACCP).

Το ανωτέρω ΕΔΑΤ προσδιορίζει τις ενέργειες που εκτελούν οι Παιδικοί Σταθμοί για να διασφαλίσουν ότι τα φαγητά που παρασκευάζουν και διαθέτουν είναι ασφαλή για την δημόσια υγεία.

Το ΕΔΑΤ στο κεφάλαιο Δ.4 παρ.Β3 ορίζει ότι «Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού λαμβάνει χώρα σε ομάδες ανά τμήμα και σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος … Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων χρησιμοποιείται είτε εξειδικευμένο προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. ή εξωτερικοί εκπαιδευτές».

Εκ των ανωτέρω τεκμαίρεται ότι:

1ον δεν υπάρχει υποχρέωση ετήσιας εκπαίδευσης του προσωπικού όπως άλλωστε δεν υπάρχει ούτε από την σχετική νομοθεσία

2ον η εκπαίδευση μπορεί να γίνει και από εξειδικευμένο προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ.

Τέλος, η σημερινή διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ. ουδέποτε διέθεσε 23.600 ευρώ – όπως ψευδώς αναφέρεται – για κατασκευή ιστοσελίδας, η ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. έχει κατασκευαστεί χωρίς να δαπανηθεί ούτε ένα ευρώ (http://okpavrilissia1.weebly.com/). Επίσης – όπως μπορεί ο καθένας να διαπιστώσει από την 96/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΠΑ (ΑΔΑ: 7ΨΞ6ΟΛΔ0-ΑΕΞ), το μηνιαίο μίσθωμα του ακινήτου (όπου στεγάστηκαν όλες οι διοικητικές και κοινωνικές υπηρεσίες του οργανισμού μας) είναι 3.250 ευρώ και όχι 6.500 ευρώ όπως ψευδώς αναφέρεται και αφορά ακίνητο συνολικού εμβαδού 306,68 τ.μ.

Είναι απορίας άξιον πώς ο κ. Ιωαννίδης δεν γνώριζε:

  • ότι ακόμα και επί δημαρχίας του οι σχετικές συμβάσεις συνάπτονταν έτος παρά έτος
  • ότι δεν εκδίδονταν ποτέ πιστοποιητικά τήρησης του ΣΔΑΤ
  • το περιεχόμενο του ΕΔΑΤ που συντάχθηκε επί δημαρχίας του
  • την σχετική νομοθεσία δεδομένης της ιδιότητάς του

«Κρείττον του λαλείν το σιγάν» κ. Ιωαννίδη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *